Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsp-wola-kielpinska.pl

Treść strony

Statut prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Serock.Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - tekst ujednolicony (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000910/U/D20200910Lj.pdf
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020 r. poz. 2215): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pdf
  4. Statut Zespołu, Statut Szkoły Podstawowej, Statut Przedszkola.

Metryka

  • opublikował: Dariusz Szczepańczyk
    data publikacji: 2021-03-19 12:31
  • zmodyfikował: Dariusz Szczepańczyk
    ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 10:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12391
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-26 10:18:51